Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie

Logowanie do serwisu db Makler

Witamy w systemie transakcyjnym Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do swojego rachunku maklerskiego.

W przypadku problemów z zalogowaniem do systemu dbMakler prosimy o usunięcie plików tymczasowych przeglądarki.

Trzykrotne wprowadzenie błędnego Hasła spowoduje zablokowanie dostępu do systemu. Odblokowanie dostępu jest możliwe po telefonicznym złożeniu dyspozycji pod numerem telefonu 801 18 18 18*. 
  1. W serwisie automatycznym wybierz opcję 4: Biuro Maklerskie, a następnie wybierz opcję 2: Aktywacja. 
  2. Po usłyszeniu komunikatu wprowadź Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) i potwierdź kratką (#) 
  3. Po usłyszeniu komunikatu wprowadź Kod Dostępu dla db easyNET. 
  4. Zostaniesz połączony z pracownikiem Biura Maklerskiego, który w celu identyfikacji poprosi o podanie:
    • numeru rachunku maklerskiego,
    • imienia i nazwiska. 
  5. Wydaj dyspozycję odblokowania dostępu. 
Jeżeli nie pamiętasz Hasła, wydaj dyspozycję wysłania pocztą nowego Hasła.
Jeśli nie posiadasz dostępu do Bankowości Elektronicznej skontaktuj się pod numer telefonu +48 12 625 81 87**
*Koszt jednego impulsu taryfy lokalnej
**Opłata wg obowiązujących stawek operatora
Pomoc techniczna oraz informacje na temat aplikacji db Makler dostępne są w ramach Infolinii Bankowej pod numerem 801 18 18 18* (wybierz opcję 4: Biuro Maklerskie).
Szczegółowy opis funkcjonalności aplikacji znajdziesz w Pomocy programu, dostępnej po zalogowaniu oraz na stronie internetowej www.dbmakler.pl.
*Koszt jednego impulsu taryfy lokalnej

Uruchamianie platformy transkacyjnej db Makler w przeglądarce Internet Explorer 10 - możliwe przy zastosowaniu Widoku Zgodności.

Po uruchomieniu przeglądarki Internet Explorer 10 i otwarciu strony https://makler.dbmakler.pl/, w menu [narzędzia] na pasku adresowym, należy przełączyć [Widok na pulpit].
Po przełączeniu IE 10 na pulpit lub włączeniu IE 10 z pulpitu, należy w pasku adresowym kliknąć ikonę, przedstawiającą przerwana kartkę. Ikona zmieni kolor z szarego na niebieski, a tryb zgodności zostanie włączony. W tym trybie możliwe jest logowanie do aplikacji db Makler.
Zanim się zalogujesz, sprawdź: